Tjänster

El & Automation

Vi erbjuder installation och service av elektriska distributionssystem och belysningssystem för alla typer av fastigheter och industrier.

Fiber & Data

GITAB erbjuder dessutom fiberlösningar som motsvarar dagens och framtidens höga krav på bandbredd, säkerhet och tillgänglighet.

Kyla & Värme

Vi erbjuder även kyl- och värmepumpslösningar för service och installationer inom industriella, kommersiella och publika fastigheter. 

VS

Du kan anlita oss för allt från små VS-installationer hos privatpersoner till totallösningar inom ny- och ombyggnation för alla typer av fastigheter och industrier.

Ventilation & OVK 

Oss kan du anlita för att justera din ventilation så att den utan problem går igenom den obligatoriska ventilationskontrollen.

Skicka ett meddelande till oss idag